Phụ tùng cầu & hệ thống treo của Mercedes – Benz

  • Hệ thống treo chủ động Magic Body Control
  • Hệ thống treo khí nén Airmatic
  • Hệ thống treo Air Body Control
  • Hệ thống treo Agility Control