Phụ tùng dầu máy & phụ gia của Lamborghini

  • SUPER LEICHTLAUF 10W40 – 4 LIT
  • MOLYGEN NEW GENERATION 5W30 – 4 LIT
  • MOLYGEN NEW GENERATION 5W40 – 4 LIT
  • Nhớt hộp số tự động ATF1100
  • Dầu hộp số TOPTEC ATF 1400
  • Nhớt hộp số 1600