Phụ tùng động cơ và hệ thống điện Lamborghini

  • Bugi
  • Lốc lạnh điều hoà
  • Quạt giải nhiệt động cơ
  • Lọc gió động cơ
  • Bóng đèn
  • Rô-tuyn